Δείτε την ενημερωτική εγκύκλιο σχετικά με την υλοποίηση των διαδικτυακών σεμιναρίων.

Εγκύκλιος